Godlinze

Godlinze is gelegen op een gave wierde. De wierde heeft een goed ontwikkelde radiaire structuur (als een wagenwiel). De binnenste en buitenste ring noemt men ossenwegen. De ligging op de oostelijke oeverwal van de Fivelboezem uit het begin van de jaartelling en de uitzonderlijk hoge wierde (ruim 6m boven NAP) geven het dorp een markant aangezicht.

Zeldzaam grafveld

Het dorp ligt in een weids landbouwgebied en aan de Godlinzermaar. Deze voormalige wadgeul reikt tot aan de voet van de wierde en biedt uitzicht op het voormalige achterland met enkele heerden (vroegere borgen). Van de radiair verkavelde wierde is nog een sector onbebouwd: de Wolfjacht. Deze accentueert de voet van de wierde en zorgt voor vrij zicht op een middeleeuws grafveld, een kilometer ten zuidwesten van het dorp. Grafvelden zijn een zeldzaamheid in het wierdengebied. Het grafveld bij Godlinze stamt uit de overgangsperiode van het heiden- naar christendom en is nog altijd onbebouwd. In 1919 groef archeoloog Van Giffen het veld op. Hij trof daarbij grafgiften aan die wijzen op personen van hoge status.

Waarschijnlijk gaaf bodemarchief

Op de wierde zelf heeft nog geen officieel archeologisch onderzoek plaatsgevonden. De ervaring leert echter dat dorpswierden met een traditionele bebouwing een relatief gaaf bodemarchief bezitten. Dat betekent dat de wierde nog zeer veel informatie bevat. Zowel over zijn ontstaan, als over zijn bewoners vanaf het moment van stichting (de IJzertijd) tot het moment dat de dijken veilig genoeg waren en verdere ophoging stopte (omstreeks 1200).

Het verhaal van Godlinze is nog in de beginfase. Houd deze website en Twitter in de gaten voor de vorderingen!

Vervolg verhaal

Status verhaal

  • In voorbereiding
  • Ontwikkeling verhaal
  • Uitvoering maatregelen
  • Godlinze in beeld