Museum Wierdenland

Museum Wierdenland in het Groningse wierdedorp Ezinge is partner van het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij dit kenniscentrum zijn de wetenschappers aangesloten die de onderzoeken leiden. Ook als bezoekerscentrum is het museum een belangrijk onderdeel binnen het project.

Sinds 2013 richt Museum Wierdenland zich op drie thema’s:

  • het Waddenlandschap,
  • Ezinge (en dan vooral de archeologische opgravingen in de jaren dertig)
  • en wierden.

 

Naast de drie thema’s is er ook aandacht voor professor Van Giffen, de archeoloog die Ezinge beroemd maakte. Het Archeologisch Informatie Punt is gelegen voor in het museum.

Bewustwording en waardering

Museum Wierdenland vertelt het verhaal van het ontstaan van het bijzondere terpen- en wierdenlandschap. Ook helpt het de bewustwording en waardering voor dit landschap te vergroten. Zo laat de Wierdenzaal zien dat achter elke terp en elke wierde een uniek verhaal schuil gaat.

Waddenpoort in wording

Het museum wil zich ontwikkelen tot zogenaamde Waddenpoort: een regionaal bezoekers- en kenniscentrum voor dit unieke cultuurlandschap. Volg op deze website de ontwikkelingen van het museum. Ook van nieuwe exposities, bijeenkomsten en ander museumnieuws maken we melding.

Meer Museum Wierdenland