Stekje Firdgum in de maak

  Half mei gaat in Firdgum 'de uitvoering' van project Terpen- en Wierdeland van start. In deze fase worden karakteristieke elementen en structuren hersteld, beheerd of ontwikkeld op basis van opgedane kennis in eerder stadium van het project. Zo ontwikkelt kunstenares Paulien Ploeger nu een 'stekje' in Firdgum. Voor het maken van deze pleisterplaats voor voetgangers en fietsers laat ze zich inspireren door de historie van het landschap. Een eerste impressie van haar werk zie je... Lees meer

Expositie ‘Weelderige Wierde

Van 29 april tot en met 1 oktober 2017 presenteert Museum Wierdenland de expositie 'Weelderige Wierde' met schilderijen van kunstenaar Matthijs Röling.

Gedurende de tentoonstellingsperiode organiseert het museum activiteiten voor zowel volwassenen als kinderen. Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus die mede mogelijk is gemaakt door Lees meer

Uitgelicht: Ezinge

Zeer waarschijnlijk is deze wierde in de loop van de Ve eeuw vChr ontstaan/bewoond geraakt. Boerderijresten uit ca. 600 v.Chr. en later geven aan dat in die tijd al op redelijk grote schaal vee werd gehouden. De kruin ligt ongeveer 5meter +NAP. Aan het begin van de commerciële afgravingen in 1918 was de omvang ongeveer 16 ha. Aan het eind daarvan, in 1939, was daarvan ongeveer driekwart weggegraven. Tijdens archeologisch onderzoek, van 1923-1934, zijn in ongeveer 1,5 ha opgravingen gedaan,... Lees meer

Lezing over de geschiedenis van Godlinze – GRATIS

  Op vrijdagavond 21 april houdt Reinout Krajenbrink een presentatie over de geschiedenis van het wierdedorp Godlinze. De gehele geschiedenis zal de revue passeren. Dus van het ontstaan van de wierde tot aan de 21e eeuw. 5 jaar geleden begon oud-Godlinzenaar Krajenbrink met een zoektocht naar het onbekende verleden van Godlinze. Daarbij kwam hij soms tot bijzondere ontdekkingen over de wierde. Al zijn bevindingen schreef hij op, wat resulteerde in een uniek boekwerk. Op deze avond... Lees meer

Uitgelicht: Groot Maarslag Klein Maarslag

Groot Maarslag is opgeworpen op een oeverwal langs de vroegere loop van de Hunze. De wierde is nog redelijk gaaf. Het is een ovale wierde, plm 430 x 300m (oost-west, resp noord zuid), de rondweg of ossengang is nog aanwezig. De doorgaande weg loopt over de kruin van de wierde. Op de wierde staat een vijftal boerderijen. Klein Maarslag is waarschijnlijk rond het begin van de jaartelling of nog wat later als wierde opgeworpen vanuit Groot Maarslag, op een strategische plek aan de Hunze. De... Lees meer

Kerstvloed: grootste natuurramp van afgelopen vier eeuwen

  Vergeten geschiedenis: De Kerstvloed was een stormvloed die bijna 300 jaar geleden optrad in de nacht van 24 op 25 december 1717 en grote gevolgen had voor de getroffen gebieden aan de Noordzeekust. De Kerstvloed was het gevolg van een samenloop van omstandigheden: onder meer noordwesterstorm, springtij en slechte dijken. In de kerstnacht van 1717 trof deze het kustgebied van Nederland, Duitsland en Scandinavië. In totaal verdronken ca. 14.000 mensen. 2.300 mensen verdronken... Lees meer

Uitgelicht: de terp van Deinum

Algemeen     De terp ligt op een kwelderrug, west van de van Middelzee. Hij stamt van enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling. Ondanks forse afgraving in het westelijk deel, is de radiale structuur bewaard gebleven. Dat is goed te ervaren vanaf de resterende rondweg in de bebouwing, de St Janswei. De kerk en een deel van de bebouwing staan op terprestanten. Vondsten Fragmenten van Gemaans en Saksisch aardewerk en een Frankisch... Lees meer

Het hondje van Wijnaldum

  De meest in het oog springende vondst van de opgraving bij Wijnaldum in april 2016 is ongetwijfeld het vrijwel complete skelet van een hond. Al tijdens het opgraven trok deze vondst natuurlijk de nodige aandacht. Nu de botresten gewassen en bekeken zijn, valt er nog meer te vertellen over deze vondst. Allereerst blijkt het skelet inderdaad vrijwel compleet te... Lees meer

Lezing dr. Egge Knol op 9 maart over rijke wierdeleven

Op donderdagavond 9 maart zal dr. Egge Knol een lezing geven met als onderwerp : “Een rijk leven op de Groninger wierden in een onbedijkt land”. Hoe hebben onze voorvaders hier in het Groninger land gewoond, gewerkt, terwijl er geen dijken waren om het land (de woongemeenschappen) te beschermen tegen het water. Hoe kan het dat ze toch enigermate welvaart hadden. Wat had dat tot gevolg? Bent u ook nieuwsgierig, kom dan 9 maart naar Lees meer