Voedsel en akkerbouw in de terpen- en wierdentijd

Op 22 oktober werd er in Museum Wierdenland een speciale dag georganiseerd voor de werkgroepleden en contactpersonen van de zes deelnemende dorpen binnen het project. Het onderwerp was ‘voedsel en akkerbouw in de terpen- en wierdentijd’, naar aanleiding van de tentoonstelling Het Wierdenmenu die in het museum tot 1 november te zien was.

De dag startte met een workshop ‘kaas maken op de op de wierdenmanier’ onder begeleiding van Heidi Renkema (directeur Museum Wierdenland). Zij vertelde over manieren van kaas maken zoals dat waarschijnlijk al in de terpentijd werd gedaan. Tussendoor gaf ze toelichting bij de expositie, waarin diverse voorwerpen te zien waren, die te maken hadden met kaasbereiding. Er werd met veel plezier melk gekookt, geroerd, gezeefd en natuurlijk ook geproefd. Uiteindelijk konden de deelnemers ieder drie kaasjes mee naar huis nemen.
Na de workshop hield archeoloog Mans Schepers een lezing over zijn onderzoek naar akkerbouw bij terpen en wierden. Terpbewoners hadden een veel gevarieerder menu dan decennialang is aangenomen. Bij opgravingen in het terpengebied zijn diverse akkerlagen en een breed scala aan gewassen aangetroffen. Om meer te weten te komen over het soort gewassen dat toen werd verbouwd, wordt er door Mans Schepers geëxperimenteerd met proefveldjes op de kwelders.

Tot slot kon ieder op eigen gelegenheid de expositie Het Wierdenmenu bekijken.
Een informatieve dag waar inwoners van Ulrum, Wijnaldum, Warffum en Hallum elkaar troffen en ervaringen uitwisselden.