Nieuwbouw Hallum in lijn met oorspronkelijke terpstructuur

Spin off project Terpen- en Wierdenland

Wie ooit in Hallum is geweest, herinnert zich de knusse terpbuurt met haar grote kerk, het kerkhof en de oude huisjes daar omheen. Afbreuk aan dat moois doet de noordkant, waar sociale huurwoningen uit de vijftiger jaren haaks op de terp staan. Maar daar komt verandering in. Aangezwengeld door project Terpen- en Wierdenland bouwt corporatie Wonen Noordwest Friesland er nieuwe woningen die de oorspronkelijke radiale terpstructuur versterken.

“Eigenlijk zouden de woningen pas over een paar jaar aangepakt worden”, vertelt projectontwikkelaar Peter Geertsma van Wonen Noordwest Friesland. “Dankzij een aantal subsidies voor inrichtingswerk kwam het project in een stroomversnelling. Een integrale aanpak van de inrichting en woningen lag toen voor de hand. Op voorspraak van Landschapsbeheer Friesland en Dorpsbelangen hebben we voor nieuwbouw gekozen.”

Woningen, infra en groen even belangrijk
“Voor ons is het een bijzonder project”, gaat Geertsma verder. “Het is bijvoorbeeld uniek dat de huizen, straten en het groen gelijktijdig worden ontwikkeld. Dit doen we omdat ze alle drie belangrijk zijn voor de structuur en de beleving van de radiale terp. De woningen krijgen bovendien een ontwerp op maat. Onze standaard woningtypen passen niet op deze bijzondere locatie.”

Corporatie, gemeente en Landschapsbeheer bepaalden onlangs de exacte plaats en nokrichting van de nieuwe huizen. Beide dragen bij aan de radiaalstructuur en zichtlijnen op de kerk. Ook werkt men aan een plan voor passende tuinafscheidingen en de herintrede van fruitbomen in het buurtje. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er lange tijd boomgaarden op en rond de Hallumer terp waren.

Eigentijds maar passend bij de rest
Architecte Diana Lautenbag presenteert op korte termijn een eerste schetsontwerp van de huizen. Haar opdracht? “Een eigentijdse stijl die past bij de rest van de terpbebouwing. We gaan dus geen oude stijl nabootsen”, aldus Geertsma. “Functioneel moeten de woningen gewoon voldoen aan ons duurzame woningbouwprogramma.”

In totaal worden er veertien woningen gesloopt, verdeeld over de Kleine Streek, Grote Streek, Antsjemastreek en het Kerkpad. Er komen tien nieuwe woningen voor terug, waarvan de meeste eengezinswoningen en een aantal levensloopbestendige woningen. “Hoewel meer dan 70% van de bewoners instemde met de sloop en nieuwbouw, kiest een aantal bewoners ervoor niet terug te keren naar de nieuwe huizen. We zien dit vaker bij zulke projecten; mensen hebben niet altijd zin in twee keer verhuizen.”

Sloop begin volgend jaar
Begin 2019 start de sloop van de huidige woningen en gaan bewoners naar vervangende huisvesting in en buiten het dorp. Geertsma verwacht dat het bestemmingsplan en het archeologisch onderzoek in de tweede helft van 2019 gereed is. Vanaf dan duurt het nog een klein jaar voordat de noordelijke terpbuurt van Hallum te bewonderen is.