Blije haalt terpklei terug

17/11/2018 t/m 17/11/2018

Met een optocht met paard en wagen, fanfare en kruiwagens haalt het Friese terpdorp Blije op zaterdag 17 november de terpklei terug. ‘We wolle ús klaai werom’ is een eendaagse activiteit om aandacht te vragen voor de geschiedenis van het Friese landschap. Ooit telde de provincie bijna duizend terpen. Door de afgravingen rond 1900 verdwenen er veel terpen uit het landschap. De vruchtbare klei werd gebruikt om armere gronden te verrijken. Sense of Place en Blije onderzoeken waar de klei is gebleven om deze symbolisch uit alle streken terug te halen. Het programma begint om 12.30 uur in het bezoekerscentrum bij de terp Hegebeintum. Om 14.30 gaat het in optocht naar de dijk en vervolgens terug naar Blije. ‘s Avonds wordt er gedanst in dorpscafé De Tap.

‘We wolle ús klaai werom’ is onderdeel van ‘Leven onder aan de dijk’. Een programma van Sense of Place in samenwerking met de Vereniging Dorpsbelang Blije en omstreken en de inwoners van Blije. Meer informatie op de website van Sense of Place.