Bouw nieuw bezoekerscentrum Hegebeintum volgend jaar van start

De financiering voor de bouw van een nieuw kennis- en informatiecentrum bij de terp van Hegebeintum is rond. Van de in totaal 8 tot 9 ton komt 5 ton van het Waddenfonds, de Rabobank, VSB en andere fondsen en stichtingen. Als alles meezit kan men volgend jaar beginnen met bouwen. Dit is hard nodig, want het huidige gebouw is erg verouderd, kampt met lekkages en is niet goed geïsoleerd.

Het huidige bezoekerscentrum en de kerk trekken jaarlijks zo’n achtduizend bezoekers naar de hoogste terp van Nederland. Met nieuwe informatiecentrum kan dit nummer te stijgen naar tien- tot twaalfduizend mensen. “En dat is ook wel het maximum voor Hegebeintum,” zegt voorzitter Rits van der Ploeg stichting Terp Hegebeintum.

Een eerste ontwerp van het centrum kon de goedkeuring van de inwoners van Hegebeintum nog niet wegdragen. Het was te hoog en te groot. Maar het nieuwe ontwerp viel wel goed. Dit ontwerp houdt wel rekening met het zicht op terp en de kerk, een punt dat ook erg belangrijk was voor de stichting.