Feestelijke opening terptoren in Wijnaldum

Even leek het erop dat de zon zich op de langste dag van het jaar aan de afspraak die ze in Wijnaldum had zou houden. Toen het zo’n zestig man tellende publiek zich van het dorpshuis door het fluisterbos naar het open veld aan de rand van de terp begaf, liet ze zich kort zien. Alsof ze wilde laten weten dat ze de enthousiaste uitleg van architect Nynke Rixt Jukema over de totstandkoming van het ontwerp had gehoord. Maar Tijdens de feestelijke opening van de terptoren in Wijnaldum was het niet de zon die haar laatste licht van de dag door de poort wierp, maar de wind die er flink omheen speelde.

Het deed niets af aan het spel van de toneelvereniging Wijnaldum, waarmee de terptoren werd ingewijd. Sterker nog, het maakte het verhaal van de laatste inwoonster van het dorp die aarzelend de ‘vreemdelingen’ verwelkomde die op hun reis rust en beschutting zochten in de toren misschien nog wel geloofwaardiger. De donkere wolken dreigend op de achtergrond. De laatste gast was wethouder Paul Schoute die met het opentrekken van de oranje strik de toren officieel geopend mocht verklaren. Daarna mocht het publiek de klim maken om boven de op het cortenstaal aangebrachte dichtregel van de bekende Wijnaldumer dichter Abe de Vries te lezen of door de opening naar beneden te kijken op de reliëfmaquette van Roelie Woudwijk.

Leesbaar landschap

Beide doen hun werk, bleek uit de enthousiaste reacties. De reliëfmaquette die van dichtbij bekeken kan worden als je door de poort wandelt, is van bovenaf goed ‘leesbaar’. Net als het landschap dat het kunstwerk weergeeft. Dat is wat de locatie zo uniek maakt, vertelde Oscar Boscher van Landschapsbeheer Friesland het publiek eerder op de avond. Het verhaal dat in Wijnaldum in het project Terpen- en Wierdenland een verhaal in ontwikkeling is teruggevonden, is dat van een vrijwel ongeschonden landschap. “Natuurlijk zijn de percelen groter geworden en de wegen geasfalteerd, maar eigenlijk sinds 100 – 150 na Chr. niet heel veel is veranderd. De lage delen zijn nog steeds weiden en de hoge kwelderwallen en terpen akkergronden. Je ziet hoe het landschap is ontstaan.”

Schouten sprak de hoop uit dat veel mensen van dit bijzondere cultuurlandschap komen genieten. Als de openingsavond een voorbode was, gaat dat zeker lukken.

terptorenwethouder-en-publiek-klaar-voor-de-openingreliefmaquette-van-boventerptoren-met-strik