Met je klas aan de slag met terpen- en wierdenland?

Het terpen- en wierdenland is prachtig. Om dat zo te houden, is het van groot belang dat jongeren weten hoe bijzonder het cultuurlandschap langs de waddenkust is. Daarom hebben we een lespakket ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Met het gratis lespakket is het geven van een erfgoedles over het ontstaan en de ontwikkeling van het terpen- en wierdenland eenvoudig en leuk. De les brengt de geschiedenis dicht bij huis tot leven.

Op de speciale website staat veel extra materiaal om de les te verrijken: filmpjes, animaties, alles voor een spreekbeurt en de verhalen van zes dorpen. Voor de liefhebber is een aantal onderdelen van het verhaal van het terpen- en wierdenland extra belicht. Denk aan kloosters en kerken, de koe door de eeuwen heen en stinzen en borgen. Behalve voor scholen is het materiaal ook geschikt voor gebruik door musea en archeologische steunpunten.