Nieuwe bibliotheek voor Hallum

Hallum krijgt weer een bibliotheek nadat de vorige in 2013 werd gesloten. De nieuwe bibliotheek komt in MFC Trefpunt aan de Singel, op een steenworp afstand van de oude locatie.

Het rijk selecteerde Noordeast-Fryslân uit tientallen andere gemeenten die een aanvraag deden voor een nieuwe of verbeterde bibliotheek. Eerder kwamen rijksambtenaren naar Hallum om te horen welke plannen bibliotheekkoepel Noord-Friesland had voor een eventuele bibliotheek. De koepel vertelde hoe Hallum al hard werkt aan het bestrijden van de laaggeletterheid in het dorp. In 2016 concludeerde onderzoeksbureau Partoer namelijk dat de laaggeletterheid in het toenmalige Ferwerderadiel boven het landelijke gemiddelde ligt. Basisscholen, kinderopvang, peuterschool, kerk en vluchtelingenwerk hebben daarom de handen ineengeslagen om dit tegen te gaan. Een bibliotheek kan hier nog een extra belangrijke rol bij spelen.

En dus viel de keus in Den Haag op Hallum. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap trekt 3 miljoen euro uit voor nieuwbouw of versterking van twaalf bibliotheken in het hele land. De bieb in Hallum kan hier de eerste drie jaar mee vooruit. Daarna zal Noardeast-Fryslân de subsidie over moeten nemen. De gemeente telt nog drie bibliotheken (in Kollum, De Westereen en Dokkum) en staat de komende jaren voor een massieve bezuinigingsoperatie. Wat dit uiteindelijk precies gaat betekenen voor de bibliotheken, kan wethouder Pytsje de Graaf nu nog niet zeggen.

De nieuwe bibliotheek in Hallum krijgt straks alle bibliotheekfuncties. Dit was een absolute voorwaarde van het ministerie. De bieb moet er niet alleen zijn om boeken uit te lenen, maar ook voor debat, en het stimuleren van digitale vaardigheden en voorlezen. Zo kan de laaggeletterdheid aangepakt worden. Om de Hallumers weer naar de bibliotheek te krijgen zal er een grootse en meeslepende campagne opgezet worden. Met hulp van boekhandel Van der Velde zal er gezorgd worden voor een actueel aanbod van boeken.

De nieuwe bibliotheek zal waarschijnlijk 13 december haar deuren openen.