Project-update Friese terpdorpen | April 2018

Wijnaldum

Uitkijken naar de uitkijktoren

Het terrein waar de uitkijktoren komt is bouwrijp gemaakt (zie foto’s). Er is een zandbed gestort voor de fundatie en men is begonnen met het storten van beton voor de vloer. Als de bodemplaat is uitgehard worden ter plekke de muren en andere onderdelen gestort. De verwachte opening is eind juni, de bewoners zijn al bezig met het programma. Het belooft bijzonder te worden. Ook aan de ‘reliëfmaquette’ wordt hard gewerkt. Meer daarover in een interview met Roelie Woudwijk.

Hallum

Ontwerpen ontmoetingsplekken gepresenteerd

Ontwerpers Ineke van der Blom en Feike de Jong hebben een schetsontwerp gepresenteerd voor de ontmoetingsplekken in Hallum. De werkgroep stond voor een moeilijke keus, maar koos uiteindelijk unaniem voor het ontwerp van Ineke van der Blom. Ineke presenteerde haar ontwerp vervolgens aan de leden van Dorpsbelang Hallum, ook zij reageerden enthousiast. Samen met de gemeente wordt nu gekeken naar de randvoorwaarden voor plaatsing en de benodigde vergunningen. Wordt vervolgd!

Ontwikkelingen nieuwbouw op de terp

De gemeente, Wonen Noordwest Friesland, Dorpsbelang Hallum en Landschapsbeheer Friesland vormen een werkgroep om de nieuwbouwplannen op de terp vorm te geven. Uit gesprekken met de bewoners is gebleken dat meer dan 70% instemt met de plannen voor sloop en herbouw. Dit geeft de betrokken partijen de kans om bij het ontwerp van de nieuwbouw uit te gaan van de historie van Hallum. Een enorme kans waar alle partijen enthousiast van worden.

Landschapsbeheer, Dorpsbelang en de gemeente zijn ook in overleg om de andere maatregelen uit het plan van aanpak te concretiseren. Denk aan het planten van stinzenflora op de oude staten- en stinzenterreinen en het planten van fruitbomen in oude boomgaarden.

Firdgum

De werkzaamheden in Firdgum zijn afgerond.