Project-update Friese terpdorpen – Nov 2017

Lees over de uitkijktoren en maquette in Wijnaldum, het opgeleverde ontmoetingsplein in Firdgum en de vele ontwikkelingen in Hallum.

Firdgum

Firdgum: opgeleverd!

Vrijdag 20 oktober was de oplevering van het ontmoetingsplein in Firdgum. Daarmee is een groot deel van het project in Firdgum afgrond. Lees hier de reportage van de oplevering.
oplevering-firdgum-karin-6

Wijnaldum

Wijnaldum krijgt uitkijktoren en maquette

De bewoners hebben groen licht gegeven voor het ontwerp van Nynke-Rixt Jukema voor een uitkijktoren (zie foto). Bezoekers kijken straks vanaf het kunstwerk uit over het terpenlandschap. “De vergunningen zijn binnen en we zijn begonnen met de voorbereiding van de constructie”, aldus Oscar Borsen, projectleider in Friesland.

Beeldhouwster Roelie Woudwijk is gevraagd om een maquette te maken van het landschap bij Wijnaldum. De steen die ze hiervoor zal gebruiken is gevonden bij de werkzaamheden aan het aquaduct in Harlingen en is een schenking van de gemeente Harlingen.

Hallum

Hallum zoekt ontwerper

In Hallum is begonnen met de uitwerking van het plan van aanpak. Samen met Keunstwurk en een werkgroep uit het dorp is een selectieproces gestart voor de kunstenaar of vormgever die de ontmoetingsplekken gaat ontwerpen. Medio januari wordt de keuze bekend gemaakt en is het schetsontwerp te zien.

Start ‘Groene Terp’

“Dit najaar gaan we ook beginnen met De Groene Terp”, zegt Borsen. “Bewoners krijgen de mogelijkheid geveltuintjes aan te leggen waarmee de terp meer eenheid zal uitstralen. Meer groen op de terp is een van de wensen die tijdens het project uitgesproken is. Binnenkort krijgen de bewoners van het Kerkpad, Hegebuorren, Lytse Buorren en Miedpad een folder in de bus. Hiermee kunnen ze zich aanmelden.”

Plannen nieuwbouw gepresenteerd

Wonen Noordwest Friesland presenteerde dit najaar de plannen voor nieuwbouw op de terp. Begin november wordt duidelijk of de huidige bewoners van de betreffende woningen instemmen met de plannen. De structuur van de mogelijke nieuwbouw sluit beter aan op de geschiedenis van de plek.

Archeologisch onderzoek Hallumgerard-aalbersberg-geeft-toelichting-op-een-boring-in-hallum-foto-doorsietske-hoogterp

In juli 2017 heeft onderzoeksbureau RAAP uit Drachten het archeologisch onderzoek in Hallum afgerond. Wetenschapper Johan Nicolay van de RUG: “Het booronderzoek heeft een goed beeld opgeleverd van de opbouw van de terp, die uit terplagen van maximaal 6 meter dik bestaat. Er is geen duidelijk ‘kernpodium’ (eerste huispodium van bewoning) herkend; de onderste lagen zijn mestrijk en vrij slap. De verdere lagen bestaan uit ophogings- en bewoningslagen. Deze zijn op basis van enkele losse scherven uit de boringen gedateerd in de ijzertijd, Romeinse tijd en de middeleeuwen. De overgang van terp naar top kwelder is vaak vergraven door kuilen en sloten; op dit niveau is een aantal monsters voor botanisch onderzoek genomen”, aldus Nicolay.

“De twee proefputjes op een huisplaats, direct noordelijk van Hallum, hebben mooie resultaten opgeleverd”, gaat Nicolay verder. “Er zijn twee of drie verschillende fasen van ophoging herkend, gescheiden door woonniveaus. Een stuk kogelpotaardewerk uit de basis van een kuil is de vroegste scherf; deze moet nog gedateerd worden.”

Beide onderzoeken in Hallum worden momenteel uitgewerkt. Een basisrapportage is eind dit jaar te verwachten.