Project-update Groninger wierdedorpen | April 2018

Ulrum

Hard gewerkt aan Asingapark en oude boerenerf

In Ulrum is afgelopen winter hard gewerkt in het Asingapark en bij het hertenkamp/oude boerenerf op de wierde, tot grote tevredenheid van veel bewoners. Het park is nu een stuk opener, de zichtlijn naar de kerk is hersteld en de gracht is weer te zien. Binnenkort gaat het grondwerk van start. Lees hier het interview met Projectleider Geert Schoemakers.

Margriet Barends’ nieuwe ontwerp voor de borg (‘Verloren Bezit’) wordt nog voor de zomer gerealiseerd. Cortenstalen beelden in verschillende ‘kamers’ herinneren aan de periode dat de borg hier stond. In 1809 werd de borg publiekelijk en op afbraak verkocht waarbij ook alle bezittingen verloren gingen.

Ook de oude boerderij op de westelijke wierde is weer zichtbaar gemaakt in combinatie met het hertenkamp. Diverse bewoners gaven aan nooit geweten te hebben dat op deze plek een boerderij stond.

Warffum

Werk aan boerenerf, kerkterrein en route

Clevering zicht op Warffum

Clevering zicht op Warffum

Op het oude boerenerf van de familie Clevering in Warffum is in de vorstperiode veel werk gedaan. Het erf was helemaal dichtgegroeid waardoor het zicht op de wierde vanaf en naar het erf was verdwenen. Langs de kerkepaden wordt een aantal erfafscheidingen verbeterd, zodat de kerkepaden weer de originele breedte krijgen en de afscheiding passend is bij het dorpsbeeld.

Ook op het kerkterrein is al veel werk verzet. De monumentale bomen hebben een onderhoudsbeurt gekregen en het terrein is opgeknapt door veel dunnigswerk in het groen. Hierdoor is het kerkterrein een stuk beter zichtbaar.

Verder wordt er in Warffum gewerkt aan een route over de Middendijk, zodat het oude kwelderlandschap op een bijzondere manier ervaren kan worden. De route gaat langs meerdere landschapselementen zoals een sluis, kolken en een oude priel die nog zichtbaar is. De route maakt de geschiedenis van de dijkenbouw in dit gebied ervaarbaar.

 

Godlinze

Kerkterrein aangepakt en ontwikkeling virtueel grafveld

Op 29 januari is in het dorpshuis van Godlinze een informatiebijeenkomst gehouden. Danny Gerrets van archeologisch onderzoeksbureau Salisbury presenteerde de onderzoeksresultaten waarna ook de te nemen maatregelen in het dorp uit de doeken werden gedaan. Inmiddels zijn veel van deze maatregelen in uitvoering. Zo is het kerkterrein al aangepakt en zijn veel groene erven in het dorp verbeterd door de aanplant van hagen, boomgaarden en ander groen.

Uit de onderzoeksresultaten kwam helaas weinig goed nieuws. Restanten van de borg die in Godlinze heeft gestaan zijn niet gevonden en Danny Gerrets moest ook meedelen dat de grafheuvel ten westen van het dorp volledig is verdwenen door erosie en landbewerking. Het grafveld is in 1918 door Van Giffen opgegraven en wordt in het project wel in Virtual Reality en Augmented Reality zichtbaar gemaakt. Via een app zal dit voor iedereen te zien zijn op de locatie zelf, maar ook op andere plekken. Het bedrijf Multimediamarkers werkt op dit moment aan deze beelden.

Komende periode worden er graven hersteld op de begraafplaats en het kerkhof bij de kerk. Ook wordt er een ommetje gemaakt waar wandelaars onderweg via informatietafels verhalen meekrijgen. Het baggeren van de gracht bij de kerk vindt na de zomer plaats.