Project-update Groninger wierdedorpen | Nov 2017

Lees over de plannen voor een nóg mooier Warffum en een nóg groener Ulrum en Godlinze. Ook is er weer archeologisch onderzoek gedaan.

“Veel werkzaamheden zijn voorbereid en staan op het punt van beginnen”, vertelt Groninger projectleider Geert Schoemakers. “Veel zijn groenwerkzaamheden die in de winter worden uitgevoerd.” Hieronder een overzicht per dorp.

Ulrum

Ulrum: meer groene straten en inloopavond

In Ulrum is op verzoek van de bewoners een tweede ronde van ‘Groene straten’ van start gegaan. Er was nog een aantal bewoners die ook graag een geveltuintje willen. Op de foto’s een indruk van het resultaat. Als vervolg op de geveltuintjes wordt ook de dierenweide in het dorp vergroend. Waar mogelijk komen er ook bomen op grond van de gemeente.

projectupdate-gerealiseerde-tuintjes-ulrumprojectupdate-gerealiseerde-tuintjes-ulrum

 

 

 

 

In december is er een inloopavond voor de werkzaamheden bij het Asingapark. De oorspronkelijke structuur van het park wordt weer zichtbaar gemaakt en de toegankelijkheid verbeterd. Kunstenares Margriet Barend maakt een nieuwe verbeelding van de borg.

Warffum: werk aan kerkepaden, kerkterrein en historisch erf

Begin november krijgen alle bewoners die aan een kerkepad wonen een flyer in de bus waarop de mogelijkheid staat beschreven om mee te werken aan het project. Ze kunnen helpen de kerkepaden te herstellen door hun erfafscheiding te vervangen voor een gepaste vorm.

Deze winter wordt ook het kerkterrein opgeknapt. Bomen krijgen een onderhoudsbeurt en het terrein wordt beter zichtbaar gemaakt vanaf de straat. Aan de oostzijde van Warffum wordt een historisch boerenerf hersteld. Op 6 en 8 november groeven wetenschappers nog een aantal ‘putjes’ op dit erf om te onderzoeken hoe dit erf, dat net buiten de wierde ligt, is ontstaan.

Warffum

Archeologisch onderzoek Warffum

Het archeologisch onderzoek in Warffum bestaat uit twee fasen: een booronderzoek afgelopen juli en het graven van putjes in november (door RAAP). “De opbouw van de wierde is hiermee goed in beeld gebracht”, vertelt RUG-archeoloog Johan Nicolay. “Nog onduidelijk is de basis van de terp, bij de kerk. De vraag is of hier sprake is van een ‘kernpodium’ in de vorm van een schone plaggenophoging, of van jongere ophogingslagen op een kwelderpakket. Hoewel de lagen vrij horizontaal lopen en een fijne gelaagdheid vertonen, is niet uit te sluiten dat het hier toch om een opgebracht pakket gaat. De wierde is zo’n 6 meter dik, met vrij slappe, mestrijke lagen aan de basis. Er is alleen aardewerk uit de middeleeuwen gevonden, hoewel de terp zelf veel ouder zal zijn en vermoedelijk uit de ijzertijd komt. Vooral uit de diepste lagen zijn botanische monsters genomen.”projectupdate-warffum_20172111_shaded_relief_1000_border_line

De boerderijplaats waar onderzoek gepland stond, bleek een Rijksmonument te zijn. Daarom is er een andere locatie gezocht en gevonden: Oosterstraat 10b. Deze week (week van 6 november) vindt daar onderzoek plaats.

Aanvullend is een oude binnendijk bij Warffum onderzocht door Salisbury Archeologie (zie kaartje). De opbouw van de dijk is goed in beeld gebracht, maar helaas zijn geen lagen of vondsten aangetroffen die het mogelijk maken de dijk te dateren.

Over de onderzoeken in Warffum is eind dit jaar een rapportage te verwachten.

Godlinze

Godlinze: snoeien, planten, rooien en baggeren

Ook de inwoners van Godlinze krijgen de kans de groenstructuur van hun dorp te verbeteren. Godlinze is van oudsher een erg groen dorp met veel boomgaarden en moestuinen. Dit is nog altijd terug te zien maar kan nog beter zichtbaar worden gemaakt. Snoeiwerk van hagen en bomen, en aanplant van nieuwe hagen en fruitbomen versterken dit beeld van het dorp. In december volgt een informatieavond over de werkzaamheden.

Op het kerkterrein gebeurt ook het nodige: de gracht wordt gebaggerd en het terrein als geheel krijgt een opknapbeurt. De haven wordt op zijn beurt beter zichtbaar gemaakt door het rooien van struiken en een ommetje verbindt straks alle belangrijke plekken in het dorp.

Lees hier over het archeologisch onderzoek naar het grafveld en het borgterrein in Godlinze.

projectupdate-godlinze_20172111_shaded_relief_2000_border_line