Sloop en nieuwbouw Hallum van start

In de kern van Hallum is wooncorporatie Wonen Noordwest-Friesland begonnen met de sloop van veertien huizen aan de Kleine Streek, de Grote Streek, het Kerkpad en de Antsjemastreek. Deze slecht geïsoleerde bejaardenwoningen uit de jaren zeventig van de vorige eeuw maken plaats voor tien nieuwbouwwoningen.

De nieuwe twee-onder-een-kapwoningen zijn niet alleen beter geïsoleerd, maar passen daarnaast veel beter bij een terpbebouwing. Bij terpdorpen staat de kerk in het midden en lopen alle wegen er als spaken in een wiel naartoe. Dit was niet het geval bij de oude woningen aan de noordkant van de terp. Met de bouw van de nieuwe sociale huurwoningen krijgt Hallum dus weer een authentiekere uitstraling als terpdorp.

Wonen Noordwest-Friesland besloot de oude woningen te slopen en te vervangen nadat ze signalen hadden gekregen uit het dorp dat men de huizen afbreuk vond doen aan de terp. Samen met Terpen en Wieren ontwikkelden ze het idee om de oude cultuurhistorische waarden van het gebied te herstellen. Ook de meerderheid van de huurders stond positief tegenover het plan.

Na de sloop vindt er ook nog archeologisch onderzoek plaats, wat gebruikelijk is als je op een terp wil bouwen. Hier is rekening mee gehouden en dit zal dus niet voor vertraging zorgen. Wanneer de nieuwe woningen worden opgeleverd is nog niet bekend.