Tentoonstelling ‘De Terp’ in Fries Museum

14/07/2016 t/m 31/12/2019

 

Wie aan Friesland denkt, denkt aan terpen. Deze door mensen gemaakte woonheuvels beschermden de Friezen tegen de onberekenbare Noordzee. Vanaf de eerste terpen in 600 v. Chr. tot het jaar 1000 n. chr. werden ze steeds hoger en breder. Laag na laag aan geschiedenis ligt opgestapeld. Tussen die lagen belandden heel wat voorwerpen in de bodem.

Eeuwenlang laat men de terpen ongemoeid. Maar rond 1850 ontdekt men dat de vruchtbare terpgrond veel geld oplevert. In een eeuw tijd graven de Friezen driekwart van hun terpen af. Vanaf de bovenste laag, het heden, graaft men recht het verre verleden in. Daarbij komen begraven voorwerpen weer tevoorschijn en worden de terplagen blootgelegd. Daarom zijn de terpen de schatkamers van Friesland. De tentoonstelling laat zien uit welke lagen een terp bestaat en toont met voorwerpen uit verschillende tijden wat voor geschiedenis daarin verscholen ligt.

Tekst: Fries Museum