Terp van de toekomst

Met vijf kruiers met kruiwagens, gevolgd door een kleine honderd man, bracht het Friese dorp Blije zaterdag 17 november zijn ooit weggevoerde klei terug om er buitendijks een terp van de toekomst mee te bouwen. Het was tegelijk de officiële opening van de nieuwe wandel- en fietsroute van Hegebeintum naar de zeedijk en terug. De route wordt gemarkeerd met windvanen met symbolen voor de ontwikkeling van het gebied. Bij elke windvaan werd een paneel onthuld met daarop het verhaal van de locatie. Een deel van de deelnemers wandelde de tocht, anderen namen plaats in een van de twee wagens die door paarden werden getrokken of de panoramawagen van de Seedykstertoer. Een bonte stoet, die in Blije even pauze hield om zich op te maken voor de laatste kilometers naar de zeedijk, achter de ‘klaai’ aan.

De Terp fan de Takomst (Terp van de Toekomst) is een initiatief van Dorpsbelang Blije in samenwerking met Sense of Place. Dat het project leeft in het dorp, bleek niet alleen uit het aantal deelnemers aan de tocht, maar ook aan het grote aantal wapperende dorpsvlaggen langs de route. Het idee van een nieuwe terp ontstond al in 2011. Maar het bouwen van een nieuwe terp bleek letterlijk veel voeten in de aarde te hebben. Nu er overeenstemming is met It Fryske Gea – eigenaar van de buitendijkse kwelder en de financiering rond is – lijken echter alle hobbels genomen en kan begonnen worden met de bouw. In gezelschap van burgemeester Wil van den Berg brachten dorpsbewoners daarvoor zaterdag symbolisch de eerste klei naar achter de zeedijk om er trots de vlag van Blije in te planten.

Het Nieuwsblad van Noordoost-Friesland deed niet alleen verslag in woord, maar ook in beeld. En ook op Waldnet staat een uitgebreid beeldverslag.