Terpen anno 2020 nog steeds nuttig

Storm Ciara heeft bewezen dat terpen ook vandaag de dag nog steeds nuttig zijn. Voor het eerst in vijf jaar tijd overstroomde de Noordwaarpolder in de Biesbosch met water vanuit de Boven-Merwede. De polder transformeerde hierbij in een enorme binnenzee. De mensen die in het gebied op een terp wonen konden droge voeten houden.

Geplande overstroming
Het is de bedoeling dat de Noordwaardpolder in noodgevallen overstroomt om zo de druk op de dijken in de omgeving van Werkendam te verminderen. Dat gebeurde dus precies volgens plan. Er ontstond een enorme binnenzee die zich uitstrekte tussen Werkendam en Drimmelen. Hierdoor leek het wel alsof deze plaatsen aan een zee waren komen te liggen.

Terp als veilige haven
Verspreid in deze enorme binnenzee kon je terpen zien liggen met daarop een huis of een boerderij: veilige enclaves in een woeste waterwereld. Dieren zochten hun toevlucht ook op deze terpen, aldus één van de bewoners.