“We maken origineel ontwerp Asingapark weer zichtbaar”

Projectleider Geert Schoemakers over groenherstel Ulrum

 
Het Asingapark in Ulrum is rond 1985 aangelegd op de oude contouren van het borgterrein van de Asingaborg en heeft een lange historie. In de loop van de tijd is het park in verval geraakt. Vanuit het project ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ is Landschapsbeheer Groningen sinds februari van dit jaar aan de slag met het herstel van het park.

Archeologisch rijk

Ulrum ligt op een langgerekte kwelderwal die de voormalige westelijke oever van de Hunzeboezem vormde. Het dorp is onderdeel van een snoer van wierden van gelijke ouderdom. De dubbelwierde Ulrum heeft een hoge archeologische waarde, zo bleek tijdens archeologisch onderzoek in 1995 ter hoogte van de vroegere Asingaborg. De geschiedenis van deze borg van de familie Asinga gaat terug tot voor 1400. Wat toen nog een boerderij was, groeide in de loop van de tijd uit tot een vorstelijk verblijf dat in 1809 werd gesloopt.

Visuele verbinding

Landschapsbeheer Groningen werkt nu aan het herstel van de groenstructuur van het Asingapark. “We maken het oorspronkelijke ontwerp weer zichtbaar. De historische visuele verbinding met de kerk wordt hersteld. Het park ligt centraal in het dorp en door dit project maken we dat ‘groene hart’ van Ulrum beleefbaar in de breedste zin van het woord”, vertelt projectleider Geert Schoemakers.

De buitendienst van Landschapsbeheer Groningen is onder leiding van voorman Albert Kosters begonnen met het zichtbaar maken van de oude structuur door het vellen van bomen en rooien van wortelopslag. Hierbij zijn vooral zieke essen en abelen geveld en bomen die zo erg verwaarloosd zijn dat ze niet meer te redden bleken. Het hout is verwerkt tot snippers en stammen die verkocht worden. De opbrengsten daarvan vloeien weer terug in het project en werkzaamheden in het dorp.

De Borg Asinga in Ulrum - tekening van Jan Bulthuis uit 1772

De Borg Asinga in Ulrum – tekening van Jan Bulthuis uit 1772