Wijnaldum

Wijnaldum (Fries: Winaam) is een Fries terpdorp onder de rook van Harlingen. Er wonen zo’n honderd inwoners. Tel je de bewoners van de bijbehorende buurten de Foarryp, de Haule en de bewoners langs de zeedijk daar bij op, dan kom je op zo’n vijfhonderd bewoners.

Hooggelegen terpenreeks

Het dorpsgebied strekt zich uit van de Waddenzee in het westen tot net voor Getswerderzijl in het oosten. Ten noorden van de hooggelegen terpenreeks ligt een vaart (de Ried) te midden van een laaggelegen vlakte. Deze vaart vormt de noordelijke grens van het dorpsgebied. De zuidelijke grens loopt als een ritssluiting langs de akkers en weilanden van het dorp Midlum.

Van kwelderwal naar kleigrond

Ten westen van de dorpskern is sprake van een regelmatige blokverkaveling. Deze jongere kleigronden zijn pas in gebruik genomen toen de kwelders hier hoog genoeg waren opgeslibd. Daarvoor woonden de mensen uitsluitend op de terpen die in een rij langs een oudere kwelderwal zijn gelegen. Akkerbouw vond plaats op de terpen en op de flanken van de kwelderwal, terwijl de lager gelegen gronden als weide en hooiland werden gebruikt.

De ontwikkeling die het landschap rondom Wijnaldum in de afgelopen honderden jaren heeft doorgemaakt zullen aan de hand van vier thema’s worden behandeld. Deze thema’s zijn als volgt omschreven:

  1. Het natuurlijke landschap
  2. De terpen in het dorpsgebied van Wijnaldum
  3. Dijken, polders en (water)wegen
  4. Wonen en werken in de Nieuwe Tijd (1500-heden)
Vervolg verhaal

Status verhaal

  • In voorbereiding
  • Ontwikkeling verhaal
  • Uitvoering maatregelen
  • Wijnaldum in beeld