Projectstart in Warffum!

GeVe_20150520_T&W-6712

Op 20 mei is het project Terpen en Wierdenland gestart in Warffum. In openluchtmuseum Het Hoogeland werd het project toegelicht en werd hulp gevraagd.

Samen met bewoners wordt het verhaal van Warffum boven water gehaald en op diverse manieren verteld. Zo komt het op deze website en op de dorpswebsite, maar ook op informatieborden of in publicaties. Door karakteristieke elementen en structuren van de wierde te herstellen, wordt het verhaal ook in het dorp zelf beter zichtbaar.

Locaties gezocht

Voor zowel archeologisch als landschappelijk onderzoek wordt gezocht naar een aantal locaties in Warffum om kleine opgravingen en/ of boringen te doen. Het gaat om opgravingen van 1 bij 1 meter op gronden waar in het verleden niet is gebouwd. Dit kan in de tuin van een leegstaand huis, op een stuk openbaar terrein of een andere plek op de wierde. Mocht u een dergelijke plek kennen dan horen wij dit graag.

Bodemmonsters

Voor het onderzoek naar landschapsontwikkeling, willen we graag onderzoek doen bij de beide Valges en bij de Oude Dijk. Hier willen we bodemmonsters nemen om meer te weten te komen over eventuele vroegere overstromingen, bebouwing, het gebruik van het land en de leefwijze van de boeren. Van de Oude Dijk willen wij graag weten welke materialen zijn gebruikt en hoe de dijk is opgebouwd.

Dorpsaanpak

In het onderdeel dorpsaanpak worden karakteristieke elementen op de wierde hersteld of verbeterd. Te denken valt aan de kerkenpaden, het groen, de Warffumermaar en andere bepalende elementen in het dorp. Samen met een werkgroep van inwoners van Warffum kijken we wat hersteld kan worden. Het archeologische en landschappelijke onderzoek vormt hierbij een belangrijk basis zodat uitvoeringswerk gekoppeld kan worden aan het onderzoek. Zo worden de verhalen tastbaar in het dorp.

Planning Warffum:

  • Onderzoek Archeologie: 2e kwartaal 2015 – 4e kwartaal 2015
  • Onderzoek Landschap: 3e kwartaal 2015
  • Plan van aanpak gereed: 4e kwartaal 2015
  • Voorbereiding uitvoering: 1e kwartaal 2016
  • Uitvoering maatregelen: 2e kwartaal 2016 tot 2e kwartaal 2017