In het krijt staan in Dijkshoek

Vroegere cafe dijkshoek

Van dorpscorrespondent ‘Stichting Oud Tzummarum’

Aan de zeedijk vlak boven Firdgum ligt Dijkshoek. De Camstrawei loopt vanuit Firdgum door tot in dit gehucht. Bijzonder adres is Camstrawei 38. Hier staat een boerderij dat vroeger een café was waar je ‘in het krijt kon staan’.

Tot 1918 werd het pand bewoond door de familie Tj.Lettinga. Gevolgd door Klaas Reins Westra die er tot 1939 woonde en de familie Heerke Osinga tot 1958. Hun zoon Klaas werd van 1958 tot 1960 eigenaar en verkocht de boerderij na 1960 aan de familie Reitsma. Anno 2015 hebben Sebastiaan Scholten en Paula Inia de boerderij gekocht en zijn ze druk bezig met restauratie. De Oudheidkundige Vereniging helpt Sebastiaan en Paula met het achterhalen van de geschiedenis.

Geschiedenis DijkshoekTijdens de restauratie kwamen de nieuwe eigenaren planken tegen waarop namen leesbaar zijn. Aan de planken te zien werd er regelmatig met krijt opgeschreven, waarna de tekst weer verwijderd werd. Het gebeurt wel vaker dat planken met namen worden gevonden, maar vaak zijn de namen dan geschreven door schilders of timmerlieden die er hebben gewerkt. Op de planken die Sebastiaan en Paula vonden komt vaak dezelfde naam voor. Dit zou dus niet de naam van een arbeider kunnen zijn. Waarschijnlijk is het volgende het geval: Vroeger werd eveneens op planken geschreven wat je aan iemand verschuldigd was. Hier komt ook het gezegde ‘Bij iemand in het krijt staan’ vandaan. Op de planken, de lat-plank, werd een naam geschreven, waarachter kwam te staan hoeveel je iemand nog schuldig was of omgekeerd. Op de foto’s is nog duidelijk de naam Ouwe Jan Lettinga leesbaar.

Naast Jan Lettinga zijn er meer namen gevonden op het dakhout: B.A.Winsemius stond in 1874 bij iemand in het krijt. W.J.Zijlstra was 1882 niet op tijd geweest met betalen en ook O.J. Lettinga zijn naam werd in 1894 genoteerd. Ook is de omschrijving ‘Officier Regiment Infanterie in Nederland’ gevonden. Het jaar waarin de officier zijn schulden niet nakwam is niet bekend.