Onderwijs in Firdgum

School Firdgum aan Tsjerkepaed gesticht 1867

Van dorpscorrespondent ‘Stichting Oud Tzummarum’

Aan het Tsjerkepaed in Firdgum was van 1867 tot 1902 de dorpsschool gevestigd. Voor die tijd kregen de kinderen uit het dorp onderwijs in een voormalige pastorie. Deze werd in 1830 gesloten en in 1854 wegens bouwvalligheid afgebroken. Tussen 1830 en de opening aan het Tsjerkepaed gingen de kinderen naar Tzummarum voor onderwijs.

In 1902 werd aan de Camstrawei een nieuwe school gebouwd. Hierin is sinds 2001 het Yeb Hettinga Museum gevestigd.