‘Wâldpyken’ versterkten dijk met Firdgumer aarde

Van dorpscorrespondent ‘Stichting Oud Tzummarum’, met dank aan Liefke v.d.Weij-Ploegstra Toen in 1932 de Afsluitdijk bijna voltooid was, werd langs de Friese noordwestkust hard gewerkt aan het ophogen en verzwaren van de zeedijk. Iets wat hoognodig was, omdat de Afsluitdijk het peil van de Waddenzee zou laten stijgen en de zeestroom doen versnellen. Het grootste deel van de kuststrook tussen Roptazijl (boven Harlingen) en Westhoek (ter hoogte van St. Jacobiparochi)... Lees meer

zeedijkverhoging Tzummarum-Firdgum

Onderwijs in Firdgum

Van dorpscorrespondent ‘Stichting Oud Tzummarum’ Aan het Tsjerkepaed in Firdgum was van 1867 tot 1902 de dorpsschool gevestigd. Voor die tijd kregen de kinderen uit het dorp onderwijs in een voormalige pastorie. Deze werd in 1830 gesloten en in 1854 wegens bouwvalligheid afgebroken. Tussen 1830 en de opening aan het Tsjerkepaed gingen de kinderen naar Tzummarum voor onderwijs. In 1902 werd aan de Camstrawei een nieuwe school gebouwd. Hierin is sinds 2001 het Lees meer

School Firdgum aan Tsjerkepaed gesticht 1867

Veldonderzoek Firdgum in jaren negentig

Van dorpscorrespondent ‘Stichting Oud Tzummarum’ In de jaren negentig deed onze dorpscorrespondent Wietse Leistra, voorzitter van Stichting Oud Tzummarum, veldonderzoek op de terpen in Firdgum. En niet zonder resultaat. Leistra vond onder meer dertien zilveren munten van Keizer Lotharius, verschillende fibula’s met enkele uit de Romijnse tijd, sieraden-leerbeslag, riembeslag, veel duiten en Pingdorf- en Badorf-aardewerk. De vele vondsten zijn te bezichtigen in het archeologisch... Lees meer

Onderzoek terpen Firdgum, Wietse Leistra jaren '90

Blitseard: Vroegste veenbewoning ooit

Foto: Foto's LC/Arodi Buitenwerf In de Leeuwarder wijk Blitseard woonden ruim 300 jaar voor Christus al mensen. Archeologen vonden de vroegste sporen van veenbewoning in Noord-Nederland, zo is te lezen in de Leeuwarder Courant van vandaag. Komende zaterdag houden de archeologen open dag van 10.00 tot 15.00 uur. Lees hier het hele... Lees meer

Blitseard

Eerste resultaten van onderzoek naar terp Hegebeintum bekend

Woensdag 17 juni is met speciale boorkernen grond van negen meter diep uit de terp van Hegebeintum gehaald. Onderzoekers zijn positief over de eerste resultaten van het onderzoek naar de grond van de terp. De kernen zijn in de lengte doorgesneden bij onderzoeksinstituut Deltares in Utrecht. Volgens de onderzoekers is er goed materiaal uit de grond gehaald. In de grondlagen zijn onder andere scherven en botten aangetroffen. Het onderzoek richt zich nu verder op vragen als wanneer de eerste... Lees meer

hegenbeitum

Documentaire ‘De pracht fan de macht’

Dat van armoe weinig sprake was in de terpen- en wierdentijd, weten we inmiddels. De vele gouden, zilveren en bronzen vondsten in de noordelijke kuststrook zijn daar het bewijs voor. Veel vondsten in Friese bodem zijn tot en met 3 januari te bewonderen in het Fries Museum, tijdens de expositie ‘Goud – gevonden schatten uit de middeleeuwen’. Omrop Fryslân geeft met de documentaire ‘De pracht fan de macht’ alvast een fascinerend inkijkje in de verhalen achter het vele moois.... Lees meer

Pracht-fan-de-macht

Archeologisch terrein Oostrum wordt groter

Het archeologisch terrein rond de terp van het Friese Oostrum wordt uitgebreid. In 2004 zijn er resten gevonden van een nederzetting van de Trechterbekercultuur (ca 2950-2750 v.Chr.), waarna de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in 2007 aanvullend archeologisch onderzoek deed. Daaruit bleek dat het nederzettingsterrein minimaal 1500 m2 groot is geweest. Om de archeologische waarden van het gehele terrein te beschermen wordt het beschermde archeologisch monument (de terp) nu vergroot. De... Lees meer

1024px-Sint-Nicolaaskerk_(Oostrum)

Klooster Lidlum in gevecht met de zee

Van dorpscorrespondent ‘Stichting Oud Tzummarum’ Ten noorden van Franeker, nabij Oosterbierum, verrees in 1254 het Premonstratenzer klooster Vallis Mariae, oftewel Mariadal. Het was in 1182 vanuit Mariengaarde aanvankelijk gesticht als kanunnikenklooster aan de Kapellwei, dichter bij de Waddenzee. Overstromingen maakten verplaatsing dieper landinwaarts noodzakelijk. Tot twee keer toe zelfs. Dit ondanks het feit dat rond 1200 de uitgestrekte kwelders in het Waddengebied stukje bij... Lees meer

????????????????????????????

In het krijt staan in Dijkshoek

Van dorpscorrespondent ‘Stichting Oud Tzummarum’ Aan de zeedijk vlak boven Firdgum ligt Dijkshoek. De Camstrawei loopt vanuit Firdgum door tot in dit gehucht. Bijzonder adres is Camstrawei 38. Hier staat een boerderij dat vroeger een café was waar je ‘in het krijt kon staan’. Tot 1918 werd het pand bewoond door de familie Tj.Lettinga. Gevolgd door Klaas Reins Westra die er tot 1939 woonde en de familie Heerke Osinga tot 1958. Hun zoon Klaas werd van 1958 tot 1960... Lees meer

Vroegere cafe dijkshoek