Een archeologisch pleidooi voor zooi: de antropogene kwelder

VNBL_sept2015_kwelder.pdf - Adobe Acrobat Pro DC

Op de kwelders van Noord-Nederland ervaar je natuur intens. De geur van de zee, de zelden aflatende wind en de terugkerende overstromingen die het landschap blijven veranderen, roepen een soort ‘oergevoel’ op. Maar hoe ‘oer’ zijn onze kwelders? En wat is ‘oer’? Ook voordat er sprake was van bedijkingen werd het kwelderlandschap intensief gebruikt, zo blijkt uit recent onderzoek aan plantenresten uit de terpen en wierden in Friesland en Groningen. Al vele eeuwen voor de bedijkingen was er sprake was van een intensief gebruikt kwelderlandschap.

Bekijk hier het hele artikel van Vakblad Natuur, Bos en Landschap.