Hegebeintum wil een groter bezoekerscentrum

Bron: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga Er moet zo snel mogelijk een groter bezoekerscentrum komen bij de terp in Hegebeintum. Het hedendaagse centrum kan de groei van de belangstellenden in de toekomst niet aan. Voor het eerst in jaren neemt het aantal bezoekers van de terp weer toe. Dat komt vooral door het werk aan de toren. Dat trekt duizenden extra mensen naar Hegebeintum, zo zegt voorzitter Rits van der ploeg van de Stichting Terp Hegebeintum. De stichting wil... Lees meer

hegebeintum

Ploegtentoonstelling museum Wierdenland verlengd!

Museum Wierdenland organiseert jaarlijks tentoonstellingen passend bij de verhalen over het landschap en de cultuur van terpen en wierden in het noordelijk waddenkustgebied. De huidige expositie, die loopt van 18 april tot 26 oktober (verlengd tot 15 november), toont onbekende werken uit particulier bezit van vooroorlogse leden van De Ploeg en is getiteld "LICHT WORDT KLEUR, De Ploeg in Wierdenland". Het thema is het landschap van wad en wierden. In expressionistische kleuren en... Lees meer

wierumerschouw

Wat opgravingen ons vertellen over terprituelen

  Stichting Monument & Materiaal organiseerde vorige week woensdag een lezing over een, tot nu toe, onderbelicht onderwerp in de terparcheologie: de resten van rituelen uit met name de ijzertijd en de Romeinse tijd. Annet Nieuwhof gaf de lezing. Ze studeerde theologie en archeologie en presenteerde onlangs haar proefschrift over opgravingen die verband houden met rituelen van terpbewoners. Diverse opgravingen van wierden Englum en Groningen (Reitdiepgebied) dienden als voorbeeld... Lees meer

die geschichte

Afzien op de ‘reusachtige trilpudding’ van Woldendorp

Woldendorp is een wierdedorpje in de gemeente Delfzijl (Groningen) en kent twee kerken. In 2006 kocht Pieter Stapel de gereformeerde kerk aan de A.E. Gorterweg. Hij had prachtige plannen met het gebouw uit 1948. In de Hof van Woldendorp zouden ooit The Dubliners moeten spelen. Die droom is ver weg nu de wierde waarop de kerk rust een 'trilpudding' is geworden door gasboringen in de omgeving. Lees Lees meer

2015-10-20 11_04_51-Woldendorp - Google Maps

Hallumers schatplichtig aan Romeinen

Door Tjamme uit Hallum De Romeinse machthebbers lieten de Friezen belasting betalen. Dit terwijl de Romeinen de “Frisii” maar een armetierig volkje vonden, dat woonde op opgeworpen heuvels. ‘Bij vloed zijn het scheepjes en bij eb schipbreukelingen’, werd gekscherend gezegd. De Friezen leverden koeienhuiden voor het Romeinse leger. Dit ging goed totdat een oppercenturion, een landvoogd die de belasting van het gebied inde, grotere huiden van de bijna uitgestorven oeros eiste. Hier... Lees meer

Dorpzicht Hallum

Munten uit Romeinse tijd

Door Tjamme uit Hallum De eerste muntstukken die de Friezen in handen kregen, zullen schenkingen zijn geweest aan lokale leiders. Van een geldeconomie hadden de Friezen, voor de komst van de Romeinen, namelijk nog nooit gehoord. De Romeinse overheersing bracht daar verandering in. De beeltenissen op de munten zullen veel indruk hebben gemaakt. Te meer omdat de Romeinse muntslagers zeer bekwaam waren. In het land dat ooit tot de Friezen behoorde, zijn de meeste Romeinse munten... Lees meer

Denarius van keizer Septimus Severus

De nalatenschap van de Romeinen

Door Tjamme uit Hallum De Friezen die op de terpen rondom Hallum woonden, zagen waarschijnlijk de Romeinse legioenen richting Germanië trekken. Aldaar moesten de Chauken worden onderworpen, een buurstam van de Friezen. Deze stam was eveneens bekend met kustvaart en het plunderen van de Gallische kuststreken (België en Noord Frankrijk). Op een grote terp in de buurt van Hallum zijn vroeg-Romeinse vondsten gedaan, waaronder een zilveren denarius van Keizer Tiberius, die puntgaaf uit de... Lees meer

Mesheft van een Romeins scheermes 4de eeuws

Vondsten uit terpen rondom Hallum

Door Tjamme uit Hallum   Dat er veel geschreven wordt over de vondsten uit terpen zal u niet zijn ontgaan. Toch heb ik gemeend hier ook iets over te schrijven om te voorkomen dat de vondsten in stoffige laatjes opgeborgen blijven en bij hoge uitzondering even ‘door de handen’ gaan. Omdat veel Hallumers toch wel iets met de zeer rijke geschiedenis van het dorp hebben, kwam ik op het idee de tastbare vondsten enige tekst en uitleg te geven. De detector- en oppervlaktevondsten... Lees meer

wandscherven1

Voorloper van schaats gevonden in Metslawier

In Metslawier zijn deze zomer verschillende wegen voorzien van een vuilwater- en schoonwaterriool. De werkzaamheden vonden plaats aan de rand van de oude dorpsterp van Metslawier. Omdat verschillende archeologische waarden werden verwacht is het werk onder archeologische begeleiding uitgevoerd. Het vondstmateriaal moet nog nader worden onderzocht, maar lijkt vooral uit de middeleeuwen (tussen 1000-1500 n Chr.) en uit de nieuwe tijd (1500-heden) te dateren. Eén van de... Lees meer

schaats1