Terpen als klimaatadaptatie

In de middeleeuwen was het noorden van Nederland een groot, moerasachtig gebied. Door deze dynamische omstandigheden zagen mensen zich genoodzaakt hun huizen op kunstmatige heuvels te bouwen; terpen of wierden. Het was een veilige manier om tóch gebruik te kunnen maken van de vruchtbare bodem en beschikbare ruimte. Zou deze woonvorm in de toekomst weer geschikt zijn, wanneer de zeespiegel stijgt en het land daalt? Wat kunnen we leren van de vroegere bewoners van de terpen? Wetenschappers... Lees meer

zodenhuis

Met je klas aan de slag met terpen- en wierdenland?

Het terpen- en wierdenland is prachtig. Om dat zo te houden, is het van groot belang dat jongeren weten hoe bijzonder het cultuurlandschap langs de waddenkust is. Daarom hebben we een lespakket ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Met het gratis lespakket is het geven van een erfgoedles over het ontstaan en de ontwikkeling van het terpen- en wierdenland eenvoudig en leuk. De... Lees meer

afbeelding-lespakket-onderdelen

Terpen- en wierdenland ontwikkelt verder

“We gebruiken de evaluatie als basis voor het vervolg” Verschillende sprekers lieten het al doorschemeren tijdens het afsluitende symposium op 4 en 6 oktober. Er is draagvlak voor een vervolg van ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’. Op verzoek van de Waddenacademie schreef projectleider Karin Sjoukes hierover een opiniestuk in het Friesch Dagblad. Het project heeft volgens haar geleerd dat het de moeite waard is om de eigen verhalen die elke terp en elke... Lees meer

lucaskemper_warffum_lr-368

Educatieve website en spel beschikbaar voor scholen

Om ook de toekomstige bewoners van het terpen- en wierdenland bewust te maken van de kwaliteiten van het landschap waarin ze wonen en het belang van behoud van de landschappelijke waarden, is er bij het project Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling een lespakket ontwikkeld. Daarnaast is er een special bordspel gemaakt, dat kinderen spelenderwijs laat kennismaken met het de geschiedenis van het terpen- en wierdenland ‘Expeditie Noord’. Met het lespakket en de website Lees meer

lucaskemper_symposiumterpen_hallum_spel-expeditie-noord

Een reisboek door de tijd

Erik Betten schrijft boek ‘Terpen- en wierdenland’ In opdracht van de projectorganisatie schreef Erik Betten een boek over het Terpen- en wierdenland, waarin alle kennis die tijdens het project is opgedaan op een toegankelijke manier wordt gedeeld. Het is een prachtig boek geworden dat niet alleen uitnodigt om in te bladeren, maar ook om het terpenland in te trekken en het met nieuwe ogen te bekijken. Lees meer

terpenenwierden

Nieuwbouw Hallum in lijn met oorspronkelijke terpstructuur

Spin off project Terpen- en Wierdenland Wie ooit in Hallum is geweest, herinnert zich de knusse terpbuurt met haar grote kerk, het kerkhof en de oude huisjes daar omheen. Afbreuk aan dat moois doet de noordkant, waar sociale huurwoningen uit de vijftiger jaren haaks op de terp staan. Maar daar komt verandering in. Aangezwengeld door project Terpen- en Wierdenland bouwt corporatie Wonen Noordwest Friesland er nieuwe woningen die de oorspronkelijke radiale terpstructuur... Lees meer

knipsel

Symposium Terpen- en wierdenland in Warffum en Hallum

Kennis en de praktijk, beide kwamen ruimschoots aan bod tijdens het tweedaagse symposium op 4 en 6 oktober, waarmee het project ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ officieel is afgesloten. Hoewel de uitvoering in een paar dorpen nog een aantal maanden zal duren, was er alle reden om alvast terug te kijken op een zeer geslaagd project. In Warffum presenteerden de wetenschappers hun bevindingen, in Hallum stonden de dorpenprojecten centraal. Samen vormende de dagen... Lees meer

lucaskemper_warffum_lr-111

Terp van de toekomst

Met vijf kruiers met kruiwagens, gevolgd door een kleine honderd man, bracht het Friese dorp Blije zaterdag 17 november zijn ooit weggevoerde klei terug om er buitendijks een terp van de toekomst mee te bouwen. Het was tegelijk de officiële opening van de nieuwe wandel- en fietsroute van Hegebeintum naar de zeedijk en terug. De route wordt gemarkeerd met windvanen met symbolen voor de ontwikkeling van het gebied. Bij elke windvaan werd een paneel onthuld met daarop het verhaal van de locatie.... Lees meer

kruiwagens-met-klaai-voor-de-terp-van-de-toekomst

Blije haalt terpklei terug

Met een optocht met paard en wagen, fanfare en kruiwagens haalt het Friese terpdorp Blije op zaterdag 17 november de terpklei terug. 'We wolle ús klaai werom' is een eendaagse activiteit om aandacht te vragen voor de geschiedenis van het Friese landschap. Ooit telde de provincie bijna duizend terpen. Door de afgravingen rond 1900 verdwenen er veel terpen uit het landschap. De vruchtbare klei werd gebruikt om armere gronden te verrijken. Sense of Place en Blije onderzoeken waar de klei is... Lees meer

joop-mulder-en-harry-feenstra-halen-klaai-werom