Uitgelicht: de terp van Deinum

2deinum-w-lijke-steilkant_800_x_600

Algemeen    

De terp ligt op een kwelderrug, west van de van Middelzee. Hij stamt van enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling.
Ondanks forse afgraving in het westelijk deel, is de radiale structuur bewaard gebleven. Dat is goed te ervaren vanaf de resterende rondweg in de bebouwing, de St Janswei. De kerk en een deel van de bebouwing staan op terprestanten.

Vondsten

Fragmenten van Gemaans en Saksisch aardewerk en een Frankisch spinschijfje.

Bron: Adriaan Konings