Landschapsbeheer Groningen: Programma dorpsvisies en landschap

Aan de Dialoogtafel is gesproken over maatregelen om de negatieve gevolgen van de aardbevingen te compenseren. Hieruit is een drie-sporenplan voortgekomen. Spoor één is herstructurering. Spoor drie het loket Leefbaarheid. In spoor twee is een aantal deelprogramma’s ontwikkeld, waaraan gemeenten, organisaties en bewoners van het gebied kunnen meedoen. Het programma ‘Dorpsvisies en landschap’ is door Landschapsbeheer Groningen uitgewerkt. Dit programma bestaat uit drie onderdelen: wierde- en lintdorpen, lijnen in het landschap en routestructuren.

Wierde- en lintdorpen

Het onderdeel ‘Wierde- en lintdorpen’ richt zich op het versterken van deze karakteristieke dorpen. Het doel is de beleefbaarheid en kwaliteit van het landschap te verbeteren en daarmee tegelijk Kerk op de wierde Usquertte werken aan de leefbaarheid in een aantal wierde- of lintdorp. Denk hierbij aan herstel en inrichting van openbare terreinen, beplantingen, cultuurhistorische elementen en bescherming van de archeologie. In de lintdorpen wordt gewerkt aan de karakteristieke opbouw van het dorp. Hier ligt het accent, naast de openbare terreinen, op de (weg)beplanting die de structuur versterkt.

Dorpen kunnen inschrijven op dit onderdeel. Samen met het dorp gaat Landschapsbeheer Groningen dan aan de slag; eerst met het opzetten van een plan, daarna met de uitvoering. In totaal kunnen aan dit deelprogramma zes tot acht dorpen meedoen. Dorpen kunnen hun ideeën aandragen. Een programmateam kijkt vervolgens welke plannen het beste aansluiten op het programma. Ze hopen eind dit jaar, begin 2016 te kunnen starten met dit onderdeel. Meer informatie volgt zodra de criteria zijn vastgesteld.

 

Lees meer over de andere onderdelen van het programma.