Lezing Kerstvloed

kerstvloed_1717

 

Onder de noemer ‘Kerstvloed 1717’ organiseert Erfgoedpartners een symposium, dat wordt gehouden op zaterdag 10 december 2016. Een jaar te vroeg, zou u kunnen denken, maar niets is minder waar. Aan de vooravond van een jaar vol activiteiten willen we een goede inhoudelijke aftrap geven. De Kerstvloed was niet alleen een gevolg van een zware storm en zwakke dijken, ook de weersomstandigheden waren uitzonderlijk. Wie wil weten hoe deze ramp zich kon voltrekken wordt dit symposium gehouden.

Programma
Het ochtendprogramma in het Hogeland College in Warffum staat onder leiding van Mathijs Deen (programmamaker voor de VPRO en auteur van het boek De Wadden). Hidde Feenstra (historicus) geeft een overzicht van de gevolgen van de stormvloed op basis van bronnen; Ton Lindemann (meteoroloog) heeft een reconstructie van de weersomstandigheden rond Kerst 1717 gemaakt; Simon Kadijk (directeur [kerken]verzekeraar Donatus) vertelt een verhaal over de impact van de tsunami in India in relatie tot zijn door de Kerstvloed omgekomen voorouders in Westernieland; Ate Wijnstra (projectmanager Waterschap Noorderzijlvest) besluit met een relaas over dijkbouw in verleden, heden en toekomst.

Voor het middagprogramma kunnen mensen zelf in beweging komen. In ’t Zielhoes te Noordpolderzijl bezingt Alex Vissering de Wadden.
Ook de band De Haip laat van zich horen. Voorts zijn er verhalen over stormen en dijkbewaking door de laatste sluiswachter van Noordpolderzijl,
Jan Schoonveld, en vertelt Graaf Clancarty (1668-1738) over zijn verblijf op Rottum en zijn vlucht na de stormvloed naar ‘Groot Zeewijk’.

Op kerstavond 1717 werd het noordelijk kustgebied getroffen door de grootste natuurramp die Nederland in de afgelopen vier eeuwen heeft
gekend. Grote delen van Groningen, maar ook van Friesland, midden en zuidwest-Nederland, Noord-Duitsland en Denemarken overstroomden,
nadat de dijken onder het stormgeweld waren bezweken. De Kerstvloed eiste duizenden mensenlevens; tienduizenden stuks vee verdronken en
de ook de materiële schade was enorm. Het herstel van de dijken zou nog jaren duren, maar leidde wel tot een revolutie in de kustverdediging.

 

Ochtendprogramma (Hogeland College, A.G. Bellstraat 2, Warffum)

  • 09:30 uur ontvangst met koffie, thee en koek
  • 10:00 uur opening door dagvoorzitter Mathijs Deen
  • 10:10 uur Hidde Feenstra: ‘De Kerstvloed aan de hand van bronnen uit het Noordzeegebied’
  • 10:40 uur Ton Lindemann: ‘Meteorologische invloeden op en de gevolgen van waterstanden tijdens de stormvloed van 1717’
  • 11:10 uur Jona van Keulen met een korte introductie over Groninger archivalia betreffende de Kerstvloed die vertoond worden in de koffiepauze
  • 11:15 uur korte koffiepauze
  • 11:30 uur Simon Kadijk: ‘India opende mijn ogen: mijn voorouders zijn omgekomen bij een tsunami’
  • 12:00 uur Ate Wijnstra: ‘Onze zeedijk in verleden, heden en toekomst’
  • 12:30 uur discussie, gevolgd door afsluiting ochtendprogramma

Met medewerking van visserskoor de ‘Zielrietzangers’ van Usquert ca. 13.00 u. LUNCH

Middagprogramma (’t Zielhoes Noordpolderzijl) 14:30 uur aanvang, met onder meer de volgende activiteiten:
– Alex Vissering
– Jan Schoonveld, laatste sluiswachter van Noordpolderzijl, vertelt over noodweer en dijkbewaking
– Band ‘De Haip’
– Graaf Clancarty (1668-1734) vertelt over zijn leven op Rottumeroog en zijn vlucht van dat eiland na de Kerstvloed

Afsluiting 17:30 uur

Het ochtendprogramma vindt plaats van 09:30 uur tot 13:00 uur. De middagactiviteiten zijn van 14:30 tot 17:30 uur in ‘t Zielhoes te Noordpolderzijl.
Het bedrag voor het symposium en de lunch à € 10,- per persoon dient vooraf te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL32 TRIO 0784 8534 28
ten name van Erfgoedpartners onder vermelding van ‘Kerstvloed’ en met duidelijke vermelding van dezelfde naam die u gebruikt heeft bij de aanmelding
via de e-mail.

Dit project is financieel mogelijk dankzij bijdragen van de Waddenacademie, Marketing Groningen en de gemeente Eemsmond.