Oog in oog met de dame uit de terp

Gezichtsreconstructie terpdame Fries Museum, Leeuwarden. Foto en reconstructie - Maja d'Hollosy, Skullpting.

De terpen zijn de schatkamers van het oude Friesland. Een van de meest bijzondere vondsten uit de terpen is het graf van een vrouw uit de 7de eeuw. Het Fries Museum geeft deze dame een gezicht: het eerste Friese gezicht! Deze bijzondere presentatie is te zien tot en met 3 januari 2016.

De terpdame is begraven in de stam van een uitgeholde eikenboom in de hoogste terp van Friesland: Hogebeintum. Bomen zijn in die tijd schaars in het terpengebied en ze draagt een ketting van kralen, schelpen en barnsteen. Dit geeft aan dat het hier waarschijnlijk om een vooraanstaande vrouw gaat.

Van de originele schedel van het skelet van de boomkistdame is een nauwkeurige kopie gemaakt door Maja d’Hollosy van Skullpting. Zij bouwde het hoofd vervolgens met forensische methoden laag voor laag op.

Naam

Bij een gezicht hoort natuurlijk ook een naam. Daarom schrijft het Fries Museum een prijsvraag uit. In de presentatiezaal en op de website kunnen de suggesties worden ingediend, dit kan tot en met 25 oktober 2015. De winnaar wordt een jaar lang Vriend van het Fries Museum en kan dan onder andere een jaar lang gratis het museum bezoeken.

De gezichtsreconstructie van deze vrouw, die in de tijd van het terpengoud leefde, is een bijzonder nevenproject van de tentoonstelling Goud – Gevonden schatten uit de middeleeuwen. Het resultaat wordt samen met het originele boomkistgraf gepresenteerd.

GPTV over de dame uit de terp

Bron: Fries Museum