Opgravingen Schettens; één van vroegst bewoonde terpgebieden

De Blik op Schettens.

Maandag 10 augustus zijn archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen begonnen met een groot terponderzoek in Schettens. Dit dorpje even ten noordwesten van Bolsward, ligt in een landschap waar vroeger zee-arm De Marne liep. Opgravingsleider Theun Varwijk vertelt in de Leeuwarder Courant over Schettens en omstreken, dat volgens hem één van de vroegst bewoonde terpgebieden van Friesland is.

Eind augustus is er waarschijnlijk een open dag op het opgravingsterrein.