Burgemeester Bolding heropent Asingapark

Op vrijdagmiddag 5 april om 14.00 uur wordt het Asingapark feestelijk heropend. Het park is heringericht als onderdeel van het dorpsproject Ulrum. Iedereen die nieuwsgierig is naar het resultaat, is van harte welkom om de heropening bij te wonen. Na de officiële openingshandeling door burgemeester Henk Jan Bolding en directeur Jacqueline de Milliano van Landschapsbeheer Groningen, geeft kunstenaar Margriet Barends een korte rondleiding door het park. Ulrum is één van de zes dorpen die... Lees meer

Asingapark

Terpen als klimaatadaptatie

In de middeleeuwen was het noorden van Nederland een groot, moerasachtig gebied. Door deze dynamische omstandigheden zagen mensen zich genoodzaakt hun huizen op kunstmatige heuvels te bouwen; terpen of wierden. Het was een veilige manier om tóch gebruik te kunnen maken van de vruchtbare bodem en beschikbare ruimte. Zou deze woonvorm in de toekomst weer geschikt zijn, wanneer de zeespiegel stijgt en het land daalt? Wat kunnen we leren van de vroegere bewoners van de terpen? Wetenschappers... Lees meer

zodenhuis

Met je klas aan de slag met terpen- en wierdenland?

Het terpen- en wierdenland is prachtig. Om dat zo te houden, is het van groot belang dat jongeren weten hoe bijzonder het cultuurlandschap langs de waddenkust is. Daarom hebben we een lespakket ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Met het gratis lespakket is het geven van een erfgoedles over het ontstaan en de ontwikkeling van het terpen- en wierdenland eenvoudig en leuk. De... Lees meer

afbeelding-lespakket-onderdelen

Winter Terpenkuier met een verhaal en muziek

De stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum organiseert donderdagmiddag 27 december de derde Winter Terpenkuier. Wandel mee langs de eeuwenoude terpen van Westergo. Hier vonden in de jaren 90 archeologische opgravingen plaats. Aanleiding was de vondst van de beroemde gouden fibula uit de 7e eeuw in 1953. In 2013 werd hier nog een bijzonder schildje van een riemgesp gevonden, de mannelijke tegenhanger van de fibula. Het bewijs dat er ook een mannelijke elite in Wijnaldum was. De... Lees meer

fibula

Terpen- en wierdenland ontwikkelt verder

“We gebruiken de evaluatie als basis voor het vervolg” Verschillende sprekers lieten het al doorschemeren tijdens het afsluitende symposium op 4 en 6 oktober. Er is draagvlak voor een vervolg van ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’. Op verzoek van de Waddenacademie schreef projectleider Karin Sjoukes hierover een opiniestuk in het Friesch Dagblad. Het project heeft volgens haar geleerd dat het de moeite waard is om de eigen verhalen die elke terp en elke... Lees meer

lucaskemper_warffum_lr-368

Een reisboek door de tijd

Erik Betten schrijft boek ‘Terpen- en wierdenland’ In opdracht van de projectorganisatie schreef Erik Betten een boek over het Terpen- en wierdenland, waarin alle kennis die tijdens het project is opgedaan op een toegankelijke manier wordt gedeeld. Het is een prachtig boek geworden dat niet alleen uitnodigt om in te bladeren, maar ook om het terpenland in te trekken en het met nieuwe ogen te bekijken. Lees meer

terpenenwierden

Nieuwbouw Hallum in lijn met oorspronkelijke terpstructuur

Spin off project Terpen- en Wierdenland Wie ooit in Hallum is geweest, herinnert zich de knusse terpbuurt met haar grote kerk, het kerkhof en de oude huisjes daar omheen. Afbreuk aan dat moois doet de noordkant, waar sociale huurwoningen uit de vijftiger jaren haaks op de terp staan. Maar daar komt verandering in. Aangezwengeld door project Terpen- en Wierdenland bouwt corporatie Wonen Noordwest Friesland er nieuwe woningen die de oorspronkelijke radiale terpstructuur... Lees meer

knipsel

Veel gerealiseerd dankzij betrokken bewoners

Bewoners speelden een belangrijke rol in het terpen- wierdenproject. In werkgroepen bedachten zij wat nodig was om de karakteristieken van hun terp- of wierdedorp te versterken, en hoe het verhaal van hun dorp aantrekkelijk verteld kan worden. Oscar Borsen en Henri Naaijer, van respectievelijk Landschapsbeheer Friesland en Groningen, begeleidden deze unieke ‘dorpsaanpak’. Zij blikken terug. Voor zowel Henri als Oscar was de zogeheten dorpsaanpak een sprong in het... Lees meer

gerard-aalbersberg-geeft-toelichting-op-een-boring-in-hallum-foto-doorsietske-hoogterp

Symposium Terpen- en wierdenland in Warffum en Hallum

Kennis en de praktijk, beide kwamen ruimschoots aan bod tijdens het tweedaagse symposium op 4 en 6 oktober, waarmee het project ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ officieel is afgesloten. Hoewel de uitvoering in een paar dorpen nog een aantal maanden zal duren, was er alle reden om alvast terug te kijken op een zeer geslaagd project. In Warffum presenteerden de wetenschappers hun bevindingen, in Hallum stonden de dorpenprojecten centraal. Samen vormende de dagen... Lees meer

lucaskemper_warffum_lr-111

Terp van de toekomst

Met vijf kruiers met kruiwagens, gevolgd door een kleine honderd man, bracht het Friese dorp Blije zaterdag 17 november zijn ooit weggevoerde klei terug om er buitendijks een terp van de toekomst mee te bouwen. Het was tegelijk de officiële opening van de nieuwe wandel- en fietsroute van Hegebeintum naar de zeedijk en terug. De route wordt gemarkeerd met windvanen met symbolen voor de ontwikkeling van het gebied. Bij elke windvaan werd een paneel onthuld met daarop het verhaal van de locatie.... Lees meer

kruiwagens-met-klaai-voor-de-terp-van-de-toekomst