Veel gerealiseerd dankzij betrokken bewoners

Bewoners speelden een belangrijke rol in het terpen- wierdenproject. In werkgroepen bedachten zij wat nodig was om de karakteristieken van hun terp- of wierdedorp te versterken, en hoe het verhaal van hun dorp aantrekkelijk verteld kan worden. Oscar Borsen en Henri Naaijer, van respectievelijk Landschapsbeheer Friesland en Groningen, begeleidden deze unieke ‘dorpsaanpak’. Zij blikken terug. Voor zowel Henri als Oscar was de zogeheten dorpsaanpak een sprong in het... Lees meer

Symposium Terpen- en wierdenland in Warffum en Hallum

Kennis en de praktijk, beide kwamen ruimschoots aan bod tijdens het tweedaagse symposium op 4 en 6 oktober, waarmee het project ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ officieel is afgesloten. Hoewel de uitvoering in een paar dorpen nog een aantal maanden zal duren, was er alle reden om alvast terug te kijken op een zeer geslaagd project. In Warffum presenteerden de wetenschappers hun bevindingen, in Hallum stonden de dorpenprojecten centraal. Samen vormende de dagen een mooie... Lees meer

Terp van de toekomst

Met vijf kruiers met kruiwagens, gevolgd door een kleine honderd man, bracht het Friese dorp Blije zaterdag 17 november zijn ooit weggevoerde klei terug om er buitendijks een terp van de toekomst mee te bouwen. Het was tegelijk de officiële opening van de nieuwe wandel- en fietsroute van Hegebeintum naar de zeedijk en terug. De route wordt gemarkeerd met windvanen met symbolen voor de ontwikkeling van het gebied. Bij elke windvaan werd een paneel onthuld met daarop het verhaal van de locatie.... Lees meer

Blije haalt terpklei terug

Met een optocht met paard en wagen, fanfare en kruiwagens haalt het Friese terpdorp Blije op zaterdag 17 november de terpklei terug. 'We wolle ús klaai werom' is een eendaagse activiteit om aandacht te vragen voor de geschiedenis van het Friese landschap. Ooit telde de provincie bijna duizend terpen. Door de afgravingen rond 1900 verdwenen er veel terpen uit het landschap. De vruchtbare klei werd gebruikt om armere gronden te verrijken. Sense of Place en Blije onderzoeken waar de klei is... Lees meer

Geschiedenis met toekomst

Elke terp heeft zijn eigen verhaal, een eigen geschiedenis. Laten we gebruik maken van de kennis die in de sporen van die geschiedenis verborgen zit. Zo kunnen we de verbondenheid met het landschap behouden en zorgen dragen voor de kwaliteit ervan.Met die oproep, pleitte projectleider Karin Sjoukes van Landschapsbeheer Groningen onlangs op de opiniepagina van het Friesch Dagblad voor een vervolg van het project 'Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling'. We realiseren ons vandaag de... Lees meer

Herfstkuier rondom Wijnaldumer terpen

Het Archeologisch Steunpunt in Wijnaldum is zondag 14 oktober het startpunt van een begeleide herfstwandeling van 6 kilometer. Dit weekend zijn weer de landelijke archeologiedagen. De wandeling staat in het teken van vondsten en opgravingen in de terpen van Wijnaldum. De wandeling begint spectaculair met de meest bijzondere vondsten uit het gebied, zoals de fibula die in 1953 op de Tjitsmaterp werd gevonden. Deze kostbare mantelspeld, die nu te zien is in het Fries Museum in Leeuwarden,... Lees meer

Symposium Waddenacademie

Vandaag is het zover: het 21ste symposium van de Waddenacademie. De afgelopen vier jaar hebben onderzoekers van het Kenniscentrum Landschap en het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen samen met de bewoners van zes terp- en wierdedorpen onderzoek gedaan de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van het terpen- en wierdenland. Op de eerste dag van het symposium licht een aantal onderzoekers de verhalen toe. Kunt u er niet bij zijn? Op een Lees meer

Lezing over vroegmiddeleeuwse Friezen

Professor vroegmiddeleeuwse geschiedenis Ian Wood geeft donderdagavond in treasor een lezing over de geschiedenis en antropologie van de vroegmiddeleeuwse Friezen. Woods is hoogleraar aan de universiteit van Leeds en een vooraanstaande wetenschapper op het gebied van vroegmiddeleeuws Europa. Hij gaat in Tresoar onder meer in op de ideeën en ervaringen van de symposiumreeks Historical Archaeoethnology, die al ruim 25 jaar bestaat. De lezing is in het Engels. Tresoar, donderdag 19.00 tot... Lees meer

bron: geschiedenisdc.nl