“We maken origineel ontwerp Asingapark weer zichtbaar”

Projectleider Geert Schoemakers over groenherstel Ulrum   Het Asingapark in Ulrum is rond 1985 aangelegd op de oude contouren van het borgterrein van de Asingaborg en heeft een lange historie. In de loop van de tijd is het park in verval geraakt. Vanuit het project ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ is Landschapsbeheer Groningen sinds februari van dit jaar aan de slag met het herstel van het park. Archeologisch rijk Ulrum ligt op een langgerekte kwelderwal die de... Lees meer

Asingapark in Ulrum - foto Marian Blaauw Landschapsbeheer Groningen

Stepstones Hegebeintum onthuld

Met 25 roestvrijstalen stepstones is de geschiedenis van de relatie tussen de terp van Hegebeintum en het nabijgelegen Harsta State vanaf zaterdag zichtbaar in het pad naar de kerk. Burgemeester Wil van den Berg kroop voor de onthulling van de stepstones in de huid van oud-Harsta-State-bewoner Barthold van Nijsten. Statenlid Fenny Reitsma-Hazelhoff speelde zijn echtgenote. Lees meer

terp-hegebeintum

Kerk Wijnaldum hele zomer open voor bezoekers

Evenals in voorgaande jaren neemt de Andreaskerk in Wijnaldum deel aan 'Tsjerkepaad' (Kerkenpad). Dit jaar stelt het dorp zijn kerkgebouw beschikbaar aan een groep amateur kunstenaars die een gezamenlijke tentoonstelling verzorgen onder de naam 'Beweechlik'. Dit woord staat voor verandering en beweging. Door verschillende kunstvormen samen te brengen in één tentoonstelling laten de... Lees meer

logo-kerkenpad

Studenten gaan aan de slag met terpen- en wierdenland

Hoe geef je het terpen- en wierdenland toekomst? Die vraag legt buitengewoon hoogleraar landschapsarchitectuur Adriaan Geuze aan de Wageningen Universiteit 34 van zijn studenten voor. In de Leeuwarder Courant deed Erwin Boers verslag van hun bezoek aan onder meer Hegebeintum en... Lees meer

DCIM100GOPRO

Sporen in de oude zeeklei

Het boek ‘Zoeken naar een verdwenen landschap’, geschreven door Koos de Vries, Harm Jan Streurman en Yvonne Nijlunsing, onder redactie van Anna van der Molen, beschrijft de onderzoeksresultaten van het bodemonderzoek in Den Andel en omgeving. Over dit  onderzoek is ook een film gemaakt, getiteld ‘Sporen in de oude zeeklei’. U kunt deze hieronder... Lees meer

sporen-in-de-oude-zeeklei

Gaat u nog op ontdekkingsreis door Terpen- en Wierdenland?

  Nog tot 6 mei 2018 te zien in het Wierdenmuseum in Ezinge: 'Pioniers van het Noorden, op ontdekkingsreis door Terpen- en Wierdenland'. Ga mee op reis door ruimte en tijd van het terpen- en wierdenland in Friesland en Groningen! Wie waren de eerste bewoners van dit onherbergzame kwelderlandschap? En hoe veranderden zij het in een vruchtbaar landbouwgebied? Met wie dreven ze handel? Hoe woonden ze? En wat geloofden ze? Elk dorp... Lees meer

pioniers-004

Presentatie onderzoeksresultaten in Godlinze

van  dorpscorrespondent Nynke van der Laan

Op maandagavond 29 januari vond in dorpshuis Vinkenhorst een informatieavond plaats over de voortgang van het project in Godlinze. Tijdens het eerste deel van de avond vertelde Danny Gerrits van Salisbury Archeologie over de resultaten van de uitgevoerde archeologische onderzoeken. Boringen en magnetometer Gerrits heeft in Godlinze onderzoek uitgevoerd naar de grafveldwierde (het grafveld buiten Godlinze in... Lees meer

onderzoek-in-godlinze-2017-3

Rondkijken op de terp Leeuwarden in het jaar 1000

Hoe zag Leeuwarden er ruim duizend jaar geleden uit. En hoe zagen de bewoners dat zelf? Dat kan straks iedereen met 'eigen ogen' zien, dankzij student Maarten Hof van Stenden NHL Hogeschool. Tijdens zijn stage voor het Historisch Centrum Leeuwarden maakte hij een historische presentatie die door een virtual reality-bril tot leven komt. De bezoeker die de bril opzet, waant zich op het Oldehoofsterkerkhof rond het jaar 1000. In de verte de terpen waar nu de Kleine en Grote Hoogstraat liggen. Ook... Lees meer

Bron Historisch Centrum Leeuwarden/Maarten Hof

Hadden Hallumer heren heidense helmen?

Woonde er hoge heidense adel in Hallum? Een oude bodemvondst van kostbare vroeg-middeleeuwse helmstukken zet archeologen opnieuw aan het denken. Bekijk hieronder het hele artikel uit de Leeuwarder Courant. Lees meer

hadden-hallumer-heren-heidense-helmen-lc-30-01-2018