Rondkijken op de terp Leeuwarden in het jaar 1000

Bron Historisch Centrum Leeuwarden/Maarten Hof

Hoe zag Leeuwarden er ruim duizend jaar geleden uit. En hoe zagen de bewoners dat zelf? Dat kan straks iedereen met ‘eigen ogen’ zien, dankzij student Maarten Hof van Stenden NHL Hogeschool. Tijdens zijn stage voor het Historisch Centrum Leeuwarden maakte hij een historische presentatie die door een virtual reality-bril tot leven komt. De bezoeker die de bril opzet, waant zich op het Oldehoofsterkerkhof rond het jaar 1000. In de verte de terpen waar nu de Kleine en Grote Hoogstraat liggen. Ook kan hij een bezoekje brengen aan de tufstenen Sint Vituskerk en een plaggenboerderij.

De presentatie is vanaf het paasweekend te zien. In de Leeuwarder Courant van vandaag vertellen Maarten en Hester Postma van het Historisch Centrum Leeuwarden hoe de presentatie tot stand is gekomen en welke bronnen hiervoor zijn gebruikt.

Bron afbeelding: Historisch Centrum Leeuwarden/Maarten Hof