Schedels en terpresten gevonden in Leeuwarder Zuidlanden

2015-07-23 09_04_44-Twee schedels op bouwplek Van der Valk - fryslân - LC.nl

Archeologen hebben in de Leeuwarder Zuidlanden terpresten en twee menselijke schedels gevonden uit vermoedelijk de Romeinse- of ijzertijd. Dit gebeurde op de plek waar een Van der Valkhotel verrijst. Het hotel komt vlakbij de historische boerderij Buma-state, die op een terp staat.

Mogelijk zijn de schedels ritueel begraven. Lees hier meer over in het artikel van de Leeuwarder Courant.

Foto: LC