processtap7

Vervolgens schilder ik met contrasterend lichtblauwe slib de vier vlakken