processtap8

Na het verwijderen van de latex wordt het resultaat van de stroming en de geulen zichtbaar