Uitnodiging Historische Lezing Zeerijp

zeerijp

Op donderdag 26 november organiseert stichting Erfgoedpartners een historische lezing in het Archeologisch Informatiepunt te Zeerijp. De lezing vindt plaats in het kader van het project Wad een Workshop en stelt de ontstaansgeschiedenis van het Waddengebied centraal. Vanuit drie verschillende disciplines wordt deze belicht. Sprekers zijn geomorfoloog Koos de Vries, historicus Albert Buursma en Harm Jan Streurman, voormalig onderzoeker bij het Isotopeninstituut.

Wat weten we van het wad van vroegere tijden?

De afgelopen maanden zijn deskundigen en vrijwilligers samen op zoek geweest naar verschillende landschapselementen die ons meer kunnen vertellen over het verleden. Er is nog veel onbekend over de ontwikkeling van het Groninger waddengebied en er valt dus nog veel te ontdekken. Aan de hand van
verschillende thema’s hebben wetenschappers, met hulp van bewoners, grondboringen gedaan. De bodem kan ons namelijk veel nieuwe kennis opleveren over gebeurtenissen in het verleden. De ‘onderzoekstochten’ deden verschillende gebieden aan – zowel binnendijks, op de kwelder als op het wad – en leverden al de nodige
resultaten op. Er zijn onder meer geulen, zandplaten en wierden onderzocht.

Erfgoedpartners werkt binnen Wad een Workshop samen met wetenschappers van de Stichting Verdronken Geschiedenis, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en Landschapsbeheer Groningen. De tochten zijn financieel mogelijk door bijdragen van de provincie Groningen en de gemeente Eemsmond.

Deze avond is gratis toegankelijk, alleen koffie en thee zijn voor eigen rekening. Aanmelden kan via info@erfgoedpartners.nl of 050 3130052.

Locatie: Archeologisch Informatiepunt Zeerijp (‘Bij Jacobus’ in Zeerijp, Borgweg 9, schuin tegenover de Jacobuskerk)
Tijd: 20:00 – 22:00u (pauze tussendoor)