Voorloper van schaats gevonden in Metslawier

In Metslawier zijn deze zomer verschillende wegen voorzien van een vuilwater- en schoonwaterriool. De werkzaamheden vonden plaats aan de rand van de oude dorpsterp van Metslawier. Omdat verschillende archeologische waarden werden verwacht is het werk onder archeologische begeleiding uitgevoerd. Het vondstmateriaal moet nog nader worden onderzocht, maar lijkt vooral uit de middeleeuwen (tussen 1000-1500 n Chr.) en uit de nieuwe tijd (1500-heden) te dateren.

Eén van de gevonden dierlijke botten is door mensen bewerkt. Het gaat hier om een benen glis, een voorloper van onze schaatsen. De glis is ter hoogte van het voormalige gemeentehuis gevonden. De glis werd gebruikt als schaats, door deze onder de schoenen te knopen. Met twee stokken in de handen duwde men zich voort. Vermoedelijk dateert de gevonden glis uit de middeleeuwen. De documentatie en het materiaal wordt momenteel uitgewerkt en zal binnenkort worden gepubliceerd.

Lees hier alles over de opgravingen en bekijk hier de foto’s.